Uchwała Nr XXVI/155/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2013-2027