Uchwała Nr SO-0952/40/7/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Malanów na 2013 rok