Uchwała Nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok