Uchwała Nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib obwodowych komisji na terenie Gminy Malanów