aździernika 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/266/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28.07.2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Kotwasice