Uchwała Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów