Uchwała Nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 30.10.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/177/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie stawek czynszu w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Malanów i zwolnień dla jednostek organizacyjnych Gminy Malanów oraz osób trzecich