Uchwała Nr XXII/141/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 10 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok