Uchwała Nr XXII/139/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów w obrębie miejscowości Malanów, Grąbków i Żdżenice