Uchwała Nr XXI/138/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"