Uchwała Nr XXI/137/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2012-2027