Uchwała Nr XXI/136/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok