W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Gminy Malanów za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej: gmina@malanow.pl

- faxu: 0-63 288 30 83

- e-puap: www.epuap.gov.pl

- przy pomocy osoby trzeciej lub osobiście lub na numer telefonu 0-63 288 30 83

- wysyłajac sms/mms na numer telefonu 667022663

- lub złożyć wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego (do pobrania poniżej)