Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 06.06.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.