Uchwała Nr XXII/140/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 10.10.2012 r. w sprawie podziłu Gminy Malanów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych