Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 14.06.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno magazynowej dwukondygnacyjnej z zakładzie Koesters i Meyer Sp. z o.o.