Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIR6733.5.2011.cel publ. z dnia 24.06.2011 r.