Uchwała Nr XX/135/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 31.07.2012 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Bibianna