Uchwała Nr XX/134/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 31.07.2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2012-2027