Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 31.07.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok