Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 27.06.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie trzech elektrowni wiatracznych o mocy 1 MW wraz z infrastukturą techniczna na działkach 164,176 oraz 182/2,obręb Kotwasice, gmina Malanów.