Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 28.06.2011 r.  w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisku polegającego na „Budowie dwóch elektrowni wiatracznych na działce 143/3 w miejscowości Miłaczew”.