Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 28.06.2011 r. o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych opinii, dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch elektrowni wiatracznych na działce 143/3 w miejscowości Miłaczew”.