Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów RIR.6733.8.2011.KJ z dnia 12.10.2011 r. o wydaniu końcowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego