Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów RIR.6733.9.2011.KJ z dnia 28.10.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego