Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów RGK.6220.6.2011.TA z dnia 26.10.2011 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie hali magazynowej sezonowania pianki PUR".