Uchwała Nr XIX/132/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Malanów