Uchwałą Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok