Uchwała Nr XIX/129/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Malanów za 2011 rok