Uchwała Nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2012-2027