Uchwała Nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok