Uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu celem wykonania niezbędnych prac regulujących stan rzek Kiełbaska Duża i Żabianka