Środowiskowy Dom Samopomocy w Miłaczewie

Miłaczew 45a

62-709 Miłaczew

tel/fax 63/2883012

e-meil:

kierowniksds@malanow.pl