o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości  Kotwasice w granicy drogi Kotwasice - Zygmuntówek