Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malanowie utworzony został  na mocy uchwały Rady Gminy Malanów Nr VI/43/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 Podstawowym celem działalności OSiR jest propagowanie różnych form rywalizacji sportowych oraz udostępnienie obiektów sportowych i rekreacyjno - wypoczynkowych

Siedziba OSiR znajduje się w Malanowie przy ul. Parkowej 29