Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Kotwasice