Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Malanów

Kolorowy pasek

Gmina Malanów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie

ogłasza rekrutacje na stanowisko pracownika socjalnego do realizacji projektu systemowego pt. „ Wystarczy chcieć- aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”.

 Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Wymagania niezbędne:

-        obywatelstwo polskie,

-        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

-        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

-        niekaralność za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art. 116 oraz art. 156 aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

¨        ukończone kolegium pracowników służb społecznych,

¨        ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

¨        ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczne,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie,

Wymagania dodatkowe:

-        umiejętność skutecznego komunikowania się,

-        umiejętność pracy zespołowej,

-        umiejętność organizowania pracy własnej,

-        umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

-        samodzielność, zaangażowanie,

-        dyspozycyjność,

-        znajomość tematyki aplikowania o środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

-        znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych, kodeksu postępowania administracyjnego,

-        znajomość obsługi komputera oraz programów profesjonalnych ; SAC, POMOST STD ,SEPI (mile widziane),

 Zakres wykonywanych zadań:

-        wykonywania zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z  dnia 12 marca 2004 roku,

-        realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej oraz innych  działań w ramach projektu systemowego „ Wystarczy chcieć-aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”

-        inne zadania zlecone przez Kierownika GOPS w Malanowie, nie wymienione powyżej a związane bezpośrednio z realizacją projektu.

 Wymagane dokumenty:

-        list motywacyjny,

-        curriculum vitae,

-        kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności ( zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach),

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity  z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

-        oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu pracownika socjalnego,

 Warunki zatrudnienia:

- umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas określony.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malanowie pok. nr 11 w godz. 8.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie

ul. Turecka 16

62-709 Malanów

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego”, w terminie do 20 czerwca 2012 roku do godz. 15.00 ( liczyć się będzie data wpływu oferty do GOPS w Malanowie).

 

Po dokonaniu oceny formalnej oferty, na indywidualne rozmowy i test sprawdzający zostaną zaproszeni kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne rekrutacji na ww. stanowisko.

Informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona natronie internetowej Gminy Malanów www.malanow.pl

Metadane

Źródło informacji:Marzena Kornacka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marzena Kornacka
Data wprowadzenia:2012-06-08 09:46:27
Opublikował:Marzena Kornacka
Data publikacji:2012-06-08 09:47:46
Ostatnia zmiana:2012-06-08 09:53:05
Ilość wyświetleń:2599

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij