Zarządzenie nr 82/Z/2008 Wójta Gminy Malanów z dnia 2 stycznia 2008 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi przepisami na 2007 rok.

Pełna treść zarządzenia do pobrania ponizej: