Zarządzenie nr 88/Z/2008 Wójta Gminy Malanów z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej i regulaminu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotwasicach.

Pełna treść zarządzenia do pobrania ponizej: