Zarządzenie nr 90/Z/2008 Wójta Gminy Malanów z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi przepisami na 2008 rok.

Pełna treść zarządzenia do pobrania ponizej: