Zarządzenie Nr 91/Z/2008 Wójta Gminy Malanów z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w gminie Malanów.

Pełna treść zarządzenia do pobrania ponizej: