Zarządzenie Nr 92/Z/2008 Wójta Gminy Malanów z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Pełna treść zarządzenia do pobrania ponizej: