Zarządzenie Nr 98/Z/2008 Wójta Gminy Malanów z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłaczewie

Pełna treść zarządzenia do pobrania ponizej: