Zarządzenie Nr 99/Z/2008 Wójta Gminy Malanów z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotwasicach.

Pełna treść zarządzenia do pobrania ponizej: