Zarządzenie 104/Z/2008 Wójta Gminy Malanów
z dnia 20 marca 2008 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zleconego przez Gminę Malanów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Poniżej do pobrania pełna treść zarządzenia, regulamin i załączniki w jednym pliku .pdf