Zarządzenie Nr 105/Z/2008 Wójta Gminy Malanów z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

Pełna treść zarządzenia do pobrania ponizej: