Zarządzenie Nr 110/Z/2008 Wójta Gminy Malanów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego Gminnego konkursu fotograficznego pt. "Moja Gmina w obiektywie" i przyjecia regulaminu konkursu oraz powołania komisji konkursowej.

Pełna treść zarządzenia do pobrania ponizej: