Zarządzenie Nr 111/Z/2008 Wójta Gminy Malanów z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi przepisami.

Pełna treść zarządzenia do pobrania ponizej: