Zarządzenie Nr 115/Z/2008 Wójta Gminy Malanów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi przepisami na 2008 rok.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: