Zarządzenie Nr 122/Z/2008 Wójta Gminy Malanów z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotwasicach oraz powołania Komisji konkursowej i regulaminu przeprowadzenia w/w konkursu.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: